Catatan

Allah Ajarkan Rahsia Menghadap kepadaNya

Allah Ajarkan Rahmat di sebalik sakit

Allah Ajarkan Tentang Keyakinan kepadaNya

Allah Ajarkan Tentang Merancang

Allah Ajarkan tentang Amal Soleh Paling Tinggi

Allah Ajarkan Tentang "Tuanku"

Allah Ajarkan Aku Tetap Di sini ...