Catatan

Allah Ajarkan Membawa Jiwa MenghadapNya

Allah Ajarkan Aku Punya Tuhan

Allah Ajarkan Tentang Cinta dan Pengorbanan

Allah Ajarkan Tentang Ilmu

Allah Ajarkan Berserah kepadaNya

Allah Ajarkan Islam Itu Mudah

Allah Ajarkan Tentang Kalimah Syahadah

Allah Ajarkan Mengukuhkan Kesedaran Ruhani di bulan Ramadhan

Allah Ajarkan Hidup Berketuhanan

Allah Ajarkan Dia Yang Menguruskan Rezeki

Allah Ajarkan Siapa aku?

Allah Ajarkan Tentang Ingat kepadaNya

Allah Ajarkan tentang MahaGuru

Allah Ajarkan Tentang Konflik

Allah Ajarkan Tentang Kehebatan MengenalNya

Allah Ajarkan kehebatan Ikhlas keranaNya